KVKK METNİ

BEEMO, kişisel verilerinizi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak korumaktadır.  

BEEMO, kişisel verilerinizi işlerken KVKK’da yer alan genel ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen “BEEMO Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

 

VERİ SORUMLUSU : BEEMO YAZILIM ELEKTRONİK İNTERNET HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A. Ş.’dir.  

Veri Sorumlusuna KVKK kapsamında yapacağınız başvurularınız için ;

kvkk@beemo.com.tr adresine mail gönderebilir veya 0539 598 15 72 numaralı whatsapp hattını arayabilir veya mesaj gönderebilirsiniz. Bu kapsamda göndereceğiniz mailler ve mesajlar ile yapacağınız aramalar da, veri güvenliğinin sağlanabilmesi için kayıt altına alınmakta ve bu aydınlatma yazısında belirtilen süreler boyunca saklanmaktadır. 

Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Amacı ve Kapsamı

BEEMO Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve işbu aydınlatma yazısı; BEEMO üyeleri ve çevrimiçi ziyaretçilerine ilişkin olarak:

 1. BEEMO YAZILIM ELEKTRONİK İNTERNET HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A. Ş.(“BEEMO”)’nin, Elektronik Cüzdan, Sanal Pos, Sadakat Programı, Ödül Programı olan “BEEMO ” ’nun ne tür kişisel veriler işlediğini,

 2. Kişisel veri işleme amacı ve hukuki dayanağını,

 3. Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını,

 4. “BEEMO” ’nun kişisel verileri kimlerle paylaşabileceğini,

 5. Kişisel verilerinin ne kadar süre ile saklanacağını,

 6. Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin önlemlerin neler olduğunu,

 7. "BEEMO” ’nun işlediği kişisel veriler üzerinde ilgili kişinin haklarının neler olduğunu ve bu hakların nasıl kullanılabileceğini,

 8. Elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerin nasıl değiştirebileceğini açıklamaktadır.


Tanımlar

BEEMO / Elektronik Cüzdan / Sanal POS / Sadakat Programı/ Ödül Programı: Program’a, mobil uygulamayı indirmek suretiyle ya da web sitesi veya mobil web sitesi üzerinden üye olan gerçek veya tüzel kişilere, Program’a dahil olan ÜYE İŞYERLERİ’nde ayrıcalıklar, indirimler, puan kazanımı, kampanyalar, hediyeler, çekilişler, duyurular ve ÜYE İŞYERLERİ’nde satılan ürünlerle ilgili içerikler vb. sunan pazarlama ve ödül programını, üye olan gerçek veya tüzel kişilerin programı kullanmak suretiyle yapacakları hizmet veya mal alım satımlarında, ilgili satış bedelini ödeyebilmeleri için kullanılan elektronik cüzdan ve sanal pos programını 

BEEMO : BEEMO web sitesinin, mobil web sitesinin ve mobil uygulamasının sahibi ve aynı zamanda veri sorumlusu olan sermaye şirketi tüzel kişiyi,

İlgili kişi/gerçek kişi: Kişisel veri sahibini,

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Site: www.beemo.com.tr adresinde yer alan web sitesini ve mobil web sitesini,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan BEEMO A.Ş’ yi ve bu şirketi temsil ve imza yetkili müdürünü – müdürlerini,

5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u,

6698 Sayılı Kanun/KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, ifade eder.

BEEMO  Web Sitesi, Mobil Web Sitesi, Mobil Uygulama Kullanıcılarının (Çevrimiçi ziyaretçi) ve BEEMO Kullanıcılarının Kişisel Verilerinin İşlenmesi

İşlenen Kişisel Veriler

BEEMO ’nun Elektronik Cüzdan, Sanal Pos, Sadakat programı  ve Ödül Programı olan “BEEMO” tarafından aşağıda belirtilen süreç ve faaliyetler kapsamında kişisel veriler işlenmektedir:

 • BEEMO üyeliğinin gerçekleştirilmesi amacıyla web sitesi, mobil web sitesi veya mobil uygulamadan; zorunlu giriş gerektiren ad, soyad, e-posta, cep telefon numarası, isteğe bağlı giriş yapılan doğum tarihi, cinsiyet bilgileriniz, konumunuz, ilgi alanlarınız, ek bilgiler (meslek, plaka numarası, eğitim geçmişi, medeni durum gibi),

 • BEEMO ’dan tercih ve beğenileriniz doğrultusunda ticari elektronik ileti alma yönünde onayınıza istinaden hukuki işlem bilgisi ve iletişim bilgisi (e-posta, cep telefonu),

 • Üye işyerlerinde gerçekleştirilen işlemlere istinaden üye işlem bilgisi (alışveriş tutarı, alınan ürün veya hizmet bilgisi, işlem tutarı, işlem zamanı, ödeme amacıyla kullanılması durumunda ilgili kişinin ödeme aracı olarak kullandığı Kredi Kartı ilk 6 ve son 4 hanesi ve işlem yeri gibi),

 • BEEMO ödül puanı kazanmak ve BEEMO üyelik statüsünün yükseltilebilmesi amacıyla BEEMO’yu kullanarak alışveriş yapılan marka ve şubesi, tarihi, işlem tutarı, indirim miktarı, satın alınan ürün kodları 

 • BEEMO’da sıkça yaptığınız işlemler dikkate alınarak tercih ve beğenilerinize uygun içerik hazırlanması, indirim, fırsat ve fayda sunulabilmesi amacıyla; ilgi alanlarınız, uygulamada gezinme bilgileriniz, dahil olduğunuz yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir düzeyi,  kazandığınız puanlar, işlem geçmişiniz, demografik bilgileriniz, konumunuz ve takip edilen markalar,

 • Üye olsun olmasın BEEMO web sitesi, mobil web sitesi veya mobil uygulamasını kullanan kullanıcıların trafik bilgileri (taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerini),

 • Üyelerin BEEMO web sitesi, mobil web sitesi veya mobil uygulamasında gezinme bilgileri, 

 • Üyelerin cihazlarında “konum” bilgisinin görülebilmesine izin vermiş olması kaydıyla konum bilgisi,


Kişisel Veri İşleme Amacı ve Hukuki Dayanağı

BEEMO yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi;

 1. Üyeliğinizin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, BEEMO ile aranızda Kullanım Koşulları sözleşmesinin kurulması ve ifası amacıyla,

 2. Üyelik sonrası işlenen kişisel verilerinizi yine BEEMO ile aranızda kurulmuş bulunan Kullanım Koşulları sözleşmesinin ifası ve bu sözleşmeden kaynaklanan hukuki yükümlülüklerinin ifası amacıyla,

 3. Ticari elektronik ileti alma onayınız ve bu onayın gereğini yerine getirebilmek şeklindeki hukuki yükümlülük doğrultusunda, tercih ve beğenilerinize uygun içerik hazırlamak, tanıtım, indirim, fayda sunmak amacıyla,

 4. Üye olsun olmasın BEEMO web sitesi, mobil web sitesi veya uygulamasını ziyaret eden kullanıcıların trafik bilgileri ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin ifası amacıyla,

 5. Gezinme bilgileriniz; ticari elektronik ileti onayı olan müşterilerimiz açısından, tercih ve beğenilerine uygun elektronik ileti içeriği hazırlanması, fayda, fırsat sunulabilmesi, ödül puan hesaplarının yapılabilmesi, program kapsamında atanan segmentler arası geçişlerin yapılabilmesi amacıyla işlenmektedir. Üye olmayan kullanıcıların gezinme bilgileri ise 5651 Sayılı Kanundan kaynaklanan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, IP adresi gibi kişisel veriler silinerek, sadece istatiksel çalışmalar, raporlamalar ve karar destek sistemlerinde kullanılmak amacıyla,

 6. BEEMO elektronik cüzdan, sanal pos, sadakat programı ve ödül programı kapsamında üye işyerlerinde yapılan işlemlerde indirim, kampanya, fayda, promosyon kazanılmasını sağlamak ve ilgili durumlarda ödemelerin yapılması amacıyla,

 7. Üyenin memnuniyeti ve/veya deneyimine yönelik aktiviteler ile BEEMO’yu düzenli ve daha fazla kullanması için yapılacakların planlanması ve/veya icrası amacıyla,

 8. Pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin, üye davranış kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi amacıyla,

 9. Kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası amacıyla,

 10. Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icrası amacıyla,

 11. Etkinlik tanıtım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,

 12. Kampanya tanıtım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,

 13. Üye talep ve/veya şikayetlerinin yönetilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve ihtiyaç duyması halinde BEEMO tarafından her türlü konuda bilgi ve destek verilmesi, anlık çözüm sağlanamayan problemlerde konuyu BEEMO’ya ulaştırarak müşteri memnuniyetine aracılık edilmesi amacıyla,

 14. BEEMO uygulaması veya web sitesi veya mobil sitesi üzerinde reklam veren firmaların reklamlarının gösterilmesi amacıyla,

 15. Reklam veren firmaların reklamlarını, çeşitli reklam teknolojilerini kullanarak başka reklam mecralarında da gösterebilmek amacıyla, 

 16. Çerez (Cookie) Politikası – link atılacak ile kapsamı belirtilen çerçevede profilleme amacıyla,

 17. Üye işyerlerinin veya anlaşmalı firmaların verilerini BEEMO’nun verileri ile eşleştirmek, tekilleştirmek, karşılaştırmak ve tekilleştirilmiş müşterilerden oluşan BEEMO veri tabanına göre kıyaslamak, karşılaştırılan firmanın müşteri veri tabanını veri doluluk/doğruluk oranlarıyla yorumlamak ve müşteri bilgisi paylaşılmadan yapılabilecek veri tabanı iyileştirme adımlarını analiz etmek amacıyla,

 18. Satıcı üye işyerlerinin, kullanıcı üyelere daha faydalı ürün ve hizmetler ile daha avantajlı kampanyalar sunabilmesi için istatistiksel veri oluşturulması amacıyla,

 19. Kullanıcı üyelere ilgi alanlarına ve alışkanlıklarına uygun olarak ürün, işyeri, en yakın ödeme noktası ve kampanya bildirimleri gönderilmesi amacıyla, 

 20. Üye iş yerlerinin veya anlaşmalı firmaların verilerinin BEEMO verileri ile eşleştirilmesi sonrasında, eşleşen kişilerin BEEMO’daki verilerinden türetilen profil ve segment bilgilerinin üye iş yerleri ve anlaşmalı firmalar ile kişi bazlı paylaşılması amacıyla,

işlemektedir.


Kişisel Verileriniz Nasıl Kullanılmaktadır?

BEEMO  tarafından işlenen kişisel verileriniz münhasıran elektronik cüzdan, sanal pos, sadakat programı ve ödül programına ilişkin bizimle akdetmiş olduğunuz sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin ifası ve sizlere bu kapsamda daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla kullanılmaktadır. 

BEEMO  bu Politika ve Aydınlatmada belirtilen kişisel veri işleme amaçları dışında kişisel verilerinizi işlememektedir. Aynı şekilde size sunduğu hizmet sırasında destek aldığı üçüncü tarafların da bu kişisel verileri münhasıran sözleşmede belirttiği amaçla sınırlı olarak kullanmasını öngörmektedir. İlgili üçüncü tarafların ve kişisel verilere erişim yetkisi olan çalışanlarının bu kişisel verilere ilişkin süresiz sır saklamakla yükümlü olmaları temin edilmektedir. İlgili üçüncü tarafın bir başka alt işveren veya taşerona kişisel verileri aktarması gereken hallerde, bunun BEEMO’nun bilgisi dahilinde gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Aktarılan kişisel verilerin güvenliğine ilişkin olarak, ilgili üçüncü tarafın veri işleyen sıfatını taşıdığı hallerde BEEMO ile müşterek sorumluluğu öngörülmektedir.


Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılmaktadır?

BEEMO üyeliğinizin devam ettiği süre boyunca işlenen kişisel verileriniz;

 1. IT hizmetleri, profilleme ve veri analitiği gibi uygulama ve hizmetlerimiz açısından, Üye ID’si ile veya şifreli olarak, yurt içi veya yurt dışı hizmet aldığımız şirketler ile, 

 2. Üyenin ticari elektronik ileti onayı doğrultusunda alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda kendisine tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile,

 3. Üye talep ve/veya şikayetlerinin yönetimi amacıyla destek alınan çağrı merkezi ve müşteri memnuniyetini ölçümleyen firma ile,

 4. Üye memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, pazar araştırması yapacak şirketlerle,

 5. BEEMO dergi veya broşür gibi basılı veya dijital materyallerin gönderimi için, anlaşmalı firmalar ile, 

 6. Üyelerimize hediye gönderimi gerektiğinde kargo firmaları ile,

 7. Anlaşmalı olduğumuz şirketler ile kampanya tanımlama için,

 8. BEEMO’ya ait, elektronik cüzdan, sanal pos, sadakat programı ve ödül programı olması nedeniyle, BEEMO’nun sahip veya ortak olduğu diğer şirketler ile, 

 9. BEEMO  üzerinden üye işyerleri ile yapılan kampanyalara katılmış olan üyelerimizin ad, soyad, e-posta, cep telefonu, plaka gibi kampanya özelinde gerekli bilgileri Üye İşyeri ile, ( Bu paylaşımda ad, soyad ve T.C. no bilgileri paylaşılmamakta, sadece Beemo tarafından size elektronik olarak atanan ID no paylaşılmaktadır) 

 10. Trafik bilgileriniz (IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgileri) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mahkeme veya Cumhuriyet Savcılıkları ile,

 11. Ticari elektronik ileti onayınız, onayı geri almanız ve elektronik ticaret işlemlerine ilişkin her türlü kayıt Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile,

 12. Kişisel verilerinizi talep etmeye kanunen yetkili olan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile mahkeme ve Cumhuriyet Savcılıkları ile,

 13. Profilleme, sosyal medya veya diğer platformlarda üyenin beğeni ve tercihleri doğrultusunda reklam gösterimi amacıyla hizmet aldığımız üçüncü taraf firmalar ile, 

 14. Üyelerin web sitesi ve/veya /mobil uygulamadaki beğeni, kullanım tercihleri, gezinti geçmişi, işlem geçmişi, bilgisi takma adlı veri kullanılarak yeniden hedeflenebilmesi için çerez (cookie) hizmeti veren firmalarla 

paylaşılmaktadır. 

Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları, ilgili üçüncü tarafın sunduğu güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. (Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; Müşteri/Üye’nin kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde Pseudonymous data (takma adlı veri veya sadece Beemo tarafından atanan müşteri ID no kullanılarak gerçekleştirir).

BEEMO ’nun üçüncü taraf çerezlerin reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanıldığını detaylarıyla inceleyebilirsiniz.

Yurt içi ve/veya yurt dışı kişisel veri aktarımları halinde, ilgili taraflarla yaptığımız sözleşmelere kişisel verilerinizi koruyacak ve sözleşme ilişkisi sonrası ya BEEMO’ya iade edilmesi veya sistemlerden silinmesini sağlayacak KVKK uyumlu hükümler ilave edilmektedir. Veri işleyenlerden hizmet alınırken, KVKK uyarınca veri güvenliği anlamında asgari olarak bizim tabi olduğumuz yükümlülükleri yerine getirebilecek nitelikteki veri işleyenlerle çalışılmaktadır. BEEMO adına veri işleyen gerçek kişilere, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu, Veri İşleyen ve İlgili kişilerin hak ve sorumluluklarını anlatan eğitim çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır.  


Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

BEEMO, web sitesi, mobil uygulaması veya mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, kişisel verinin türü ve içeriğine bağlı olarak KVKK, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile diğer ilgili mevzuatta belirtilen süreler veya kişisel verinin işlenme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise, hükümleri doğrultusunda silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. BEEMO bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır. (Bu durumda kişisel veri, bazı kanunî veya ticari gerekliliklerin yerine getirilebilmesi için, sınırlı sayıda veri işleyen kişi tarafından erişebilir şekilde muhafaza edilirken, bu sınırlı sayıda veri işleyen kişi dışında, diğer tüm kişi ve kurumlar açısından ulaşılamaz hale gelir.)


Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin, yukarıda istisnai olarak anlatılan sınırlı sayıdaki veri işleyen kişiler de dahil, hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.


Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre Saklanmaktadır?

BEEMO üyeliğinize istinaden kişisel verileriniz kural olarak üyeliğiniz devam ettiği sürece saklanır.

Üyeliğiniz sona erdikten sonra ise;

beemo_kvkk_1.png

Bu süreler geçtikten sonra kişisel verileriniz Kişisel Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’te belirtilen esas ve usuller çerçevesinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek kullanılır. Çevrimiçi ziyaretçilere ilişkin kişisel verilerin saklanma süreleri Çerez (Cookie) Politikasında yer almaktadır.

Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Önlemler

BEEMO kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri (kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek) almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. 

BEEMO kişisel verileri işlerken, edinirken veya aktarırken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır.

BEEMO, edindiği ve işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

  

 • Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil uygulamadaki tüm alanları SSL ile korur,

 • Web sitesi veya mobil uygulamadan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur, 

 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,

 • Birincil işleme amacı dışında kalan tüm ikincil veri işlemeler bakımından, Pseudonymization (takma adlı veri) yöntemini kullanır. Pseudonymous verinin ilgili kişinin tespit edilmesini olanaksız kılmasını sağlamak amacıyla da bu verinin yer aldığı sistemlerde şifreleme yöntemleri kullanır ve bu verilere daha sıkı bir erişim yetki ve kontrol politikası uygular,

 • Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.

BEEMO, gerekli veri güvenliği önlemlerine rağmen, kullandığı sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal ilgili kişi sıfatı bulunan kişilere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır. 
BEEMO , kişisel verilerinin hukuken korunmasını sağlamak amacıyla; yapmış olduğu sözleşmelere tarafların rollerini dikkate alarak KVKK uyumlu hükümler eklemekte, yine KVKK konusunda gerekli yükümlülükleri yerine getiren veri sorumlusu veya veri işleyenlerle çalışmayı tercih etmekte ve kişisel verilerin ilgili 3. taraflarca işlenmesi veya depolanması gerekliliği sona erdikten sonra paylaşılmış olan kişisel verilerin MİLİGO’ya devredilmesi, silinmesi ve yok edilmesi konusunda ilgili taraf nezdinde gerekli denetim mekanizmalarını oluşturmaktadır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11’de yer alan haklarınız şunlardır:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz üzerinde yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için 0 539 598 15 72  no’lu whatsapp hattından veya kvkk@beemo.com.tr mail adresinden bize başvurabilirsiniz. 

E-posta ile başvuru yapmanız durumunda, BEEMO ’ya üyelik sırasında sisteme kaydettiğiniz e-posta adresini kullanmanız durumunda başvurunuz geçerli olarak kabul edilecektir. Telefonla başvuru yapmanız halinde, kimliğinizin doğrulanması amacıyla, üyelik sırasında verdiğiniz kişisel verileriniz kullanılarak gerekli doğrulama yapıldıktan sonra başvurunuz kabul edilecektir.

Başvurunuzda : Ad Soyad, Cep Telefonu Numarası, e-posta adresi, adresi (cevabın posta yoluyla gönderilmesi isteniyorsa), BEEMO ile ilişkinize ilişkin açıklamalar (tedarikçi, üye, ziyaretçi gibi) ve KVKK md. 11 kapsamındaki talebiniz açıkça belirtilmelidir.

Eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirmek ve güncellemek için “BEEMO ” uygulaması içindeki “ayarlar” bölümünden profilinize erişebilir ve gerekli değişiklik ve/veya güncelleme gibi işlemleri yapabilirsiniz. Bununla beraber, siteyi veya mobil web sitesini veya mobil uygulamayı veya kullanan kullanıcılar talep ve önerilerde bulunmak amacıyla da destek@beemo.com.tr e-posta adresini kullanarak bizimle irtibata geçebilirler.

Çerezler (Cookie) Yoluyla İşlenen Kişisel Veriler

BEEMO  web sitesi, mobil web sitesi veya mobil uygulamasında kullanılan çerezler yoluyla işlenen kişisel verileriniz ve çerez yönetimi konusunda inceleyebilirsiniz.

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası Yapılacak Değişiklikler

BEEMO, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasında her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikasının www.beemo.com.tr sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasındaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

“BEEMO ”dan Ayrılma

Söz konusu izninizi geri almak ve size kampanya tanıtımları veya bilgilendirme amacıyla gönderilen iletilerin artık gönderilmesini istemediğiniz takdirde; size gönderilen iletilerde yer alan çıkış linkine tıklayabilir veya dilediğiniz zaman “destek@beemo.com.tr” adresine e-posta gönderebilir veya mobil uygulama üzerinden profil bölümü altındaki “ayarlar” bölümüne erişerek gerekli değişiklik ve/veya güncelleme işlemleri yapabilir veya BEEMO  müşteri hizmetlerini (0850 532 32 47) arayarak bildirebilirsiniz. BEEMO  üyelik hesabınızı kapatmak isterseniz; BEEMO  müşteri hizmetlerini (0850 532 32 47) arayabilir veya dilediğiniz zaman “destek@beemo.com.tr” adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Ticari Elektronik İleti Onayının Geri Alınması

BEEMO  tarafından kampanya, tanıtım veya fayda sağlamak gibi amaçlarla gönderilen iletileri, artık almak istemediğiniz takdirde, dilediğiniz zaman destek@beemo.com.tr adresine e-posta gönderebilir ya da size gönderilen e-posta veya SMS gibi iletilerde yer alan çıkış linkine tıklayabilirsiniz. Söz konusu ticari elektronik ileti onayını geri almak istediğiniz takdirde ayrıca; “BEEMO ” uygulaması içindeki “ayarlar” bölümünden profilinize erişebilir ve gerekli değişiklik ve/veya güncelleme gibi işlemleri yapabilir veya BEEMO  müşteri hizmetlerini (0850 532 32 47) arayarak bildirebilir veya size gönderilen iletilerde yer alan çıkış işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

BEEMO üyeliğinize son vermeniz, ticari elektronik ileti için verdiğiniz onayın da geri alınması anlamına gelmemektedir. Bu nedenle ticari elektronik ileti onayınızı geri almak için yukarıda belirttiğimiz şekilde hareket etmenizi tavsiye ederiz.